Przejdź do nawigacji strony

Menu

Należy jak najszybciej skontaktować się z nami telefonicznie. Jeżeli nie został rozpoczęty proces realizacji istnieje możliwość poprawienia błędów. Zamówienie takie jest anulowane, a klient ma możliwość ponownego przesłania poprawionego zamówienia.  Po zwolnieniu projektu do druku nie ma możliwości poprawienia projektu.

Posted in: Najczęściej popełniane błędy w projektowaniu

Nasi partnerzy