Przejdź do nawigacji strony

Menu

Jest to możliwe. Na innym komputerze musi być zainstalowany program ZFOTOkreator. Następnie należy skopiować pliki projektu, które znajdują się domyślnie: dysk komputera/Moje dokumenty/ZFOTOkreator project/katalog z projektem. Taki katalog należy skopiować w to samo miejsce  na drugi komputer. Konieczne jest także skopiowanie zdjęć użytych w projekcie (sugerujemy stworzenie osobnego folderu np. na pulpicie). Nie wolno zmieniać nazw zdjęć. Po otworzeniu projektu należy nawiązać połączenie z folderem, gdzie przetrzymujemy zdjęcia. Wykonujemy to klikając na ramce zdjęciowej sygnalizującej brak połączenia ze zdjęciem, prawym przyciskiem myszy. Następnie wybieramy polecenie: znajdź zdjęcie.

Posted in: Problemy z zamówieniem/przesłaniem plików

Nasi partnerzy