Przejdź do nawigacji strony

Menu

Może być kilka przyczyn nie działania kodu:

  1. Jeśli kod został wpisany ręcznie proszę się upewnić, że został wpisany prawidłowo wraz z “podkreślnikami” (_)
  2. Jeżeli kod został skopiowany, proszę upewnij się, czy na początku lub na końcu kodu nie wkradła się spacja,  jeżeli tak się stało – usuń ją. System potraktuje ją jako znak i pojawi się komunikat o nieprawidłowym kodzie.
  3. Jeżeli kod został wpisany prawidłowo i mimo tego pojawia się komunikat o nieprawidłowym kodzie, proszę sprawdzić, czy została wybrana prawidłowa oprawa oraz format. Na szarym pasku na górze w programie ZFOTOkreator znajduje się nazwa projektu, wybrany szablon oraz rodzaj produktu i jego format. Rodzaj produktu i format muszą się zgadzać z tymi podanymi np. w danej promocji/kuponie, w przeciwnym przypadku kod nie będzie działać i projekt należy wykonać w prawidłowym formacie i oprawie.

Gdyby wszystkie opisane wyżej porady nie przyniosły rezultatu, proszę o przesłanie kodu mailem do działu obsługi klienta. Czasami podczas nieudanej próby złożenia zamówienia kod zostaje zablokowany.

Posted in: Kody rabatowe

Nasi partnerzy