Przejdź do nawigacji strony

Menu

Prawdopodobnie zdjęcia użyte podczas projektowania znajdowały się na nośniku zewnętrznym (płyta, pendrive itp.). Komputer stracił połączenie z dyskiem zewnętrznym poprzez odłączenie go lub nazwa zdjęć została zmieniona. Aby projekt znów poprawnie się wyświetlał należy umieścić zdjęcia dokładnie w tym samym miejscu, w którym znajdowały się podczas tworzenia i ponownie nawiązać połączenie z katalogiem. Wykonujemy to klikając na ramce zdjęciowej sygnalizującej brak połączenia ze zdjęciem, prawym przyciskiem myszy. Następnie wybieramy polecenie: znajdź zdjęcie. Sugerujemy, aby przed przystąpieniem do projektowania stworzyć osobny katalog, do którego skopiujemy zdjęcia użyte w projekcie, np. na pulpicie.

Posted in: Najczęściej popełniane błędy w projektowaniu

Nasi partnerzy