Przejdź do nawigacji strony

Menu

Regulamin korzystania z serwisu internetowego ZFOTO

Regulamin korzystania z serwisu internetowego ZFOTO.PL

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego ZFOTO.PL, zwany dalej „Regulaminem”, zawiera podstawowe zasady korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu ZFOTO.PL, w tym dotyczące sposobu składania zamówień i odbioru zamówionych albumów fotograficznych oraz innych fotoproduktów dostępnych   w ofercie ZFOTO.PL.
 2. Właścicielem serwisu ZFOTO.PL jest spółka ZFOTO.PL Spółka Jawna M. Rejnowski, B. Rejnowski z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000366424, REGON 340813346, NIP 556-272-54-84. 

 

II. Realizacja zamówień

 1. Złożenie zamówienia za pośrednictwem serwisu ZFOTO.PL następuje poprzez korzystanie z kreatora dostępnego online na stronie www.zfoto.pl lub po pobraniu bezpłatnego oprogramowania ze strony www.zfoto.pl.
 2. Korzystający z serwisu ZFOTO.PL może złożyć zamówienie na wykonanie usługi wyłącznie za pośrednictwem serwisu ZFOTO.PL po uprzedniej rejestracji Klienta.
 3. Poprzez rejestrację w serwisie ZFOTO.PL Klient akceptuje niniejszy Regulamin.
 4.  Usługi świadczone za pośrednictwem serwisu ZFOTO.PL są wykonywane zgodnie z aktualną ofertą i cennikiem dostępnymi na stronie internetowej www.zfoto.pl.
 5.  Usługi realizowane za pośrednictwem serwisu ZFOTO.PL obejmują wykonanie albumu lub innego fotoproduktu z oferty ZFOTO.PL na podstawie projektu stworzonego przez Klienta przesłanego przez Klienta za pośrednictwem programu ZFOTOkreator dostępnego na stronie internetowej www.zfoto.pl.
 6.  Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma – na adres e-mail wskazany w zamówieniu – potwierdzenie złożenia zamówienia.
 7.  Nie zostaną przyjęte do realizacji zamówienia, w przypadku których:
  • wysłane przez Klienta pliki są w jakimkolwiek stopniu uszkodzone,
  • wystąpią jakiekolwiek wątpliwości dotyczące treści zamówienia uniemożliwiające jego realizację,
  • wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające realizację zamówienia w całości lub w części.
  • opłata za produkt i przesyłkę (w przypadku wybrania opcji płatności – PAYU ) nie zostanie dokonana.
 8.  W takiej sytuacji powiadomienie Klienta o nieprzyjęciu zamówienia do realizacji nastąpi poprzez wysłanie Klientowi wiadomości na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
 9.  Warunkiem przyjęcia produktu do realizacji jest złożenie pełnego zamówienia:
  • poprawne złożenie zamówienia,
  • przesłanie plików produktu za pomocą programu ZFOTOkreator,
  • opłata za produkt i przesyłkę w przypadku wybrania opcji płatności – PAYU lub wpłata na konto.
 10. Potwierdzenie złożenia zamówienia oznacza akceptację regulaminu i zawarcie umowy korzystania z usług serwisu zfoto.pl. Złożenie zamówienia i przyjęcie tego zamówienia do realizacji oznacza, że Klient ma obowiązek zapłaty za usługę oferowaną przez serwis ZFOTO.PL oraz za przesyłkę wg stawek podanych w cenniku lub ustalonych indywidualnie w ofercie.
 11. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni, jednak traci taką możliwość z chwilą przyjęcia pełnego zamówienia na realizację usługi.
 12.  Serwis ZFOTO.PL dokłada wszelkich starań, aby realizacja zamówienia odbyła się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia (+ 2 dni dostawa).
 13. Czas realizacji zlecenia liczony jest od dnia roboczego następującego po złożeniu kompletnego zamówienia opisanego w pkt II.9.
 14.  Za datę realizacji zlecenia przez Usługodawcę przyjmuje się datę:
  • przekazania przedmiotu zamówienia podmiotowi doręczającemu,
  • powiadomienia Użytkownika o możliwości odbioru przedmiotu zamówienia, w przypadku zamówienia z odbiorem osobistym.

III. Doręczenia

 1.  Po wykonaniu złożonego przez Klienta zamówienia produkt zostanie – zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta przy składaniu zamówienia:
  • wysłany przesyłką kurierską na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
  • przygotowany do odbioru osobistego w jednym z dostępnych punktów.
 2.  Koszty dostawy zostały szczegółowo określone w cenniku zamieszczonym na stronie internetowej www.zfoto.pl.

 Odmowa przyjęcia przesyłki zawierającej zamówiony produkt, a także zaniechanie przyjęcia przesyłki – niezależnie od przyczyny tego zaniechania, nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za realizację zamówienia.

IV. Zwroty

Zfoto.pl przyjmuje zwroty przesyłek w przypadku, gdy dostarczony Klientowi produkt jest wadliwy (zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w punkcie VII niniejszego Regulaminu)   oraz w przypadku, gdy produkt nie spełnia uzasadnionych oczekiwań Klienta wywodzonych z oferty złożonej przez ZFOTO.PL. Istnieje wtedy możliwość zwrotu produktu na koszt Klienta w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki. 

V. Płatności

 1.  Za realizację zamówienia Klient zapłaci wynagrodzenie zgodne z wyceną zamówienia dokonaną w chwili składania zamówienia na podstawie cennika zamieszczonego na stronie internetowej www.zfoto.pl.
 2.  Klient zapłaci wynagrodzenie – według własnego wyboru dokonanego przy składaniu zamówienia:
 • online korzystając z systemu PayU,                                                                                                                                   
 • gotówką „za pobraniem”.

 3. Składając zamówienie klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej na adres e-mail podany w złożonym zamówieniu zgodnie z   rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 05.133.1119 z dnia 20 lipca 2005 r. z późn. zm.)

4. Album, bajka, kronika w formie podstawowej zawiera 28 stron, wybrany rodzaj oprawy. Dodatkowe strony   są opcjami dodatkowymi i należy je wybrać samodzielnie. ZFOTO.PL nie zwraca kosztów oraz nie rekompensuje niewykorzystanych dodatkowych opcji, w przypadku zakupu kuponów lub kodów umożliwiających wykonanie fotoalbumu lub innego fotoproduktu z oferty ZFOTO.PL.

VI. Promocje dotyczące serwisów zakupów grupowych oraz Allegro

 1. W przypadku korzystania z oferty serwisu ZFOTO.PL poprzez serwis Allegro lub serwisy zakupów grupowych warunkiem przyjęcia produktu do realizacji jest:
  1. poprawne złożenie zamówienia, z koniecznością użycia kodu otrzymanego po dokonaniu zakupu grupowego lub na Allegro,
  2. potwierdzenie tego kodu – za pomocą guzika “Oblicz”, 
  3. przesłanie plików produktu za pomocą programu ZFOTOkreator,
  4. opłacenie przesyłki poprzez opcję płatności   PayU (dotyczy wyłącznie ofert zakupów grupowych),
  5. opłacenie opcji dodatkowych produktu nieobjętych promocją (np. dodatkowa ilość stron, wysyłka kurierem).
 2. Opcje dodatkowe
  Dodatkowe strony oraz inne niestandardowe opcje należy wybrać samodzielnie. ZFOTO.PL nie zwraca kosztów oraz nie rekompensuje niewykorzystanych dodatkowych opcji.
 3.  Termin ważności promocji
  Promocje posiadają ograniczenie czasowe, terminy ważności umieszczone są na każdym kuponie (dotyczy wyłącznie ofert zakupów grupowych) lub w aukcji. Niewykorzystanie kodu w terminie jest jednoznaczne z wygaśnięciem promocji na dany produkt. Wszelkie roszczenia z tego tytułu nie będą uwzględniane.

VII. Reklamacje

 1.  W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego produktu z zamówieniem produkt taki podlega reklamacji.
 2.  Reklamacji podlegają:
  •  wady techniczne powstałe przy wykonaniu usługi,
  •  rozbieżności pomiędzy wypełnionym zamówieniem, a zawartością przesyłki.
 3.  Reklamacji nie podlegają w szczególności:
  •  druk słabej jakości będący efektem dostarczenia niskiej jakości plików graficznych,
  •  rozbieżności kolorystyczne wydruku z tymi widocznymi na ekranie monitora Użytkownika wynikające z właściwości, konfiguracji i ustawień sprzętu, którym dysponuje Użytkownik.
 4.  Reklamacja dotycząca uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będzie rozpatrywana tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora (kurier, listonosz). Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego i odmowa przyjęcia przesyłki.
 5. Reklamację z przyczyn określonych w pkt. 2 należy składać bezpośrednio do właściciela serwisu ZFOTO.PL za pomocą formularza umieszczonego na stronie zfoto.pl w zakładce Kontakt, wybierając temat wiadomości – Reklamacja. W zgłoszeniu tym należy wskazać:
  •  swoje imię i nazwisko,
  •  numer telefonu,
  •  e-maila kontaktowego,
  •  nr zlecenia ZFOTO.PL,
  •  ilość reklamowanych sztuk,
  • dokładnie opisać wady uzasadniające zdaniem Klienta reklamację,
  • załączyć fotografię wady,
  •  określić formę roszczenia – ponowne wykonanie produktu lub zwrot pieniędzy.
 6.  Zgłoszenie reklamacyjne zgłoszone poprzez formularz kontaktowy musi wpłynąć najpóźniej w ciągu 48 godzin od dostarczenia produktu.
 7.  Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone w ciągu 2 dni roboczych od daty wpłynięcia maila. Zgłaszającemu zostanie wysłany zwrotnie e-mail potwierdzający przyjęcie reklamacji. Należy wtedy przesłać reklamowany towar za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką ekonomiczną (nie priorytetową), bez zadeklarowanej wartości (koszty ubezpieczenia ponosi Klient), bez potwierdzenia doręczenia, bez określenia tzw. warunków szczególnych przesyłki na adres: ZFOTO.PL Dział Reklamacji, ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław.
 8.  ZFOTO zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 9.  Koszty przesyłki zostaną zwrócone w momencie uwzględnienia reklamacji i dotyczą listu poleconego ekonomicznego. Opcje dodatkowe wysyłki oraz wybór innego przewoźnika nie są uwzględniane w przypadku zwrotu kosztów.
 10.  W przypadku zniszczenia oryginalnego opakowania w jaki został zapakowany przesłany przez ZFOTO.PL produkt, należy w możliwie zbliżony sposób zapakować towar przygotowany do wysyłki (karton, folia zabezpieczająca), w celu uniknięcia uszkodzenia w trakcie transportu.
 11. Reklamacje będą rozpatrywanie w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania przez ZFOTO.PL reklamowanego towaru.
 12.  Koszty postępowania reklamacyjnego obciążają Klienta jedynie w przypadku reklamacji nieuzasadnionej.

VIII. Przechowywanie i przetwarzanie materiałów

 1.  Przesłane przez Klienta pliki będą przechowywane na serwerze obsługującym serwis ZFOTO.PL od momentu złożenia zlecenia przez 3 miesiące. Po tym okresie wszelkie materiały przesłane przez Klienta zostaną usunięte.
 2.  Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez ZFOTO.PL   przesłanych materiałów fotograficznych na potrzeby realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych, kierowanych bezpośrednio i wyłącznie do Klienta, który jest   właścicielem ww. materiałów.
 3.  Zabronione jest wysyłanie wraz z zamówieniem zdjęć zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszającym obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: wzywające do nienawiści o jakimkolwiek podłożu, zawierające treści pornograficzne, pochwalające faszyzm, nazizm lub komunizm, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób oraz rozpowszechniające wizerunek osób, które nie wyraziły zgody na umieszczenie ich wizerunku w serwisie ZFOTO.PL.

IX. Prawa autorskie

 1.  Składając zamówienie Klient jednocześnie oświadcza, że posiada prawa autorskie do materiałów przesyłanych wraz zamówieniem.
 2.  W razie naruszenia – na skutek realizacji zamówienia złożonego przez Klienta – praw autorskich osób trzecich całkowitą odpowiedzialność za to naruszenie ponosi Klient.
 3.  W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń związanych z prawami autorskimi, do naruszenia których doszło w związku z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta, Klient zobowiązuje się do natychmiastowego uregulowania zasadnych roszczeń osób trzecich i zwalnia właściciela serwisu ZFOTO.PL z jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej będącej następstwem dysponowania i rozpowszechniania materiałów, których te prawa dotyczą.

X. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

 1.  Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku [tekst jednolity Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zmianami] wskazanych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb realizacji zamówienia, oraz wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji handlowych/marketingowych drogą elektroniczną (Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.), jak również wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez ZFOTO.PL   przesłanych materiałów fotograficznych wyłącznie w celach marketingowych, kierowanych bezpośrednio i wyłącznie do Klienta, który jest nadawcą ww. materiałów.
 2. Administratorem danych osobowych jest ZFOTO.PL Spółka Jawna z siedzibą w Inowrocławiu.
 3. Klient ma prawo wglądu w jego dane osobowe, prawo ich poprawiania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania przez administratora danych – oświadczenia w tym zakresie należy składać na piśmie na adres ZFOTO.PL Spółka Jawna M. Rejnowski, B. Rejnowski z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław.

XI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz – w odniesieniu do konsumentów – ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego [Dz.U. 2002 r. Nr. 141 poz. 1176 ze zmianami].
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.zfoto.pl oraz w siedzibie ZFOTO.PL Spółka Jawna M. Rejnowski,
  B. Rejnowski z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław.

 

Nasi partnerzy